Gürültü nedir?

Gürültü nedir?

Gürültü nedir?

            Gürültü nedir; hoş olmayan, istenmeyen sesler olarak ifade edilir. Ses dalgası düzensiz bir spektrumda yer alıyorsa gürültü kavramından bahsedebiliriz. Gürültünün insan üzerinde birden fazla alanda olumsuz etkisi vardır

Gürültü geçici veya sürekli işitme bozukluklarına yol açabilir.

Fizyolojik olarak tansiyon artması, dolaşım ve sindirim bozuklukları, solunum zorluğu, kalp atışlarında ritim bozukluğu veya yavaşlama,

Duygusal olarak Davranış bozuklukları, aşırı sinirlilik, ani refleks ve strese neden olur.

İş Performansında ise iş veriminin düşmesi, odaklanma sorunları, hareket kordinasyonu sorunları gibi etkileri bulunmaktadır.

Bu etkiler düşünüldüğünde aslında insan sağlığı için ne kadar önemli bir konu olduğuna dikkat çekmiş olduk. Peki bu gürültülü ortam da istenilen ses ve akustik yalıtım yapılır ise nasıl olumlu etkileri olur hiç düşündünüz mü? Mental yorgunluklarımız bitecek. Baş ağrıları yaşanmayacak. Daha verimli çalışma saatleri ve yüksek performans sağlamış olacaksınız.

Gürültüyü kontrol edebilmek için genellikle kullanılan yöntemler;

*Akustik Yalıtım ve Gürültü nedir

(Daha çok ses yansımalarında ve ses yansımalarında kullanılır)

*Vibrasyon Yalıtımı

(Genellikle düşük frekans uygulamalarında kullanılır)

*Ses Yalıtımı

 (Daha yüksek frekanslarda daha verimlidir, Yutucu malzemeler kullanılır)

Bu üç aşamalı bir sistemdir.

*Kaynağında kontrol

*Kaynak-alıcı arasında kontrol

*Alıcıda kontrolden oluşur.

Gürültüsüz bir ortamda yaşamak, gürültüyü yok etmek mümkün değildir. Fakat gürültünün insanlar ve çevre üzerinde oluşturduğu etkiyi kontrol altında tutmak mümkündür. Yüksek sesden korunmak için ses yalıtımı uygulamalarıdır. Ses yalıtımı bina yada yerleşkedeki tavan duvar ve zeminin ses yalıtım malzemeleri ile kaplanmasıdır.